Hallo

KDB_PA240496

Kender du byen? er et huskespil som omhandler 36 steder, bygninger, begivenheder, virksomheder og foreninger i Måløv by. Hvert emne er repræsenteret ved to forskellige brikker, som komplementerer hinanden og danner par (eksempelvis Toyota-krydset).

I spilleæsken ligger en indlægsseddel med en kortfattet beskrivelse af de 36 temaer. Formålet med Kender du byen? er, gennem leg at udbrede kendskabet til nogle væsentlige lokale historier og der igennem styrke sammenhængskraften.

DGP-2015_400x566

 

Købehavns Lærerforenings “Den Gyldne Pegepind” blev i 2015 tildelt en lærer, som i mange år har ydet en utrættelig indsats for elever med dansk som andetsprog.

 

 

 

 

 

“Formationsspring” er lavet som illustration til de muleposer, som 1000 deltagere fik udleveret på den store årlige Psykiatri-kongres i oktober 2015.

Formationsspring

Musifant-450x450

Musifanten er en maskot der er skabt til Frederikssund Musikskoles opsøgende arbejde rettet mod børn i før-skolealderen.

 

 

Hjemmesiden til Halloween i Måløv giver et indtryk af spændingen og forventningen til arrangementet, som samler 6000 mennesker i optog gennem gader og naturpark.

halloween_700x400